Muziekinstrumenten voor vluchtelingen

Het Nationaal Instrumentenfonds (NMF) zamelt op dit moment instrumenten in voor vluchtelingen, die tijdelijk in Nederland zijn. Het NMF is van huis uit een organisatie voor topinstrumenten ten behoeve van topmusici, maar voor deze actie ligt de lat wat lager. We gaan niet met speelgoedinstrumenten aan de slag, wel met goede, bruikbare instrumenten voor beroepsmusici en muziekstudenten, maar ook voor ambitieuze amateurs of muziekschoolleerlingen. Ook vluchtelingen uit deze laatste groep hebben vaak hun instrument niet kunnen meenemen. Hun muziekhobby kan van pas komen om ervaringen te verwerken en elkaar op te zoeken om samen te spelen.